Kontakt

Kontaktné informácie:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Slovakia s.r.o.
Galvaniho 7/A
821 04 Bratislava
Slovenská republika
E-mail: cz.info@gsk.com

Prípadné nežiaduce účinky prosím hláste na: ch.safety@gsk.com.

©2017 skupina spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie.