Príčiny bolesti

Bolesť sa vyskytuje v rôznych formách např. bolesť hlavy, chrbta, svalov alebo kĺbov. Nielen že má rozmanité formy, ale aj spôsob, akým je bolesť vnímaná, je u každého iný. Vnímanie rovnakej bolesti rôznymi ľuďmi môže byť od „nepatrnej“ až po „neznesiteľnú“. Jedno však majú spoločné: ľudia trpiaci bolesťou sa jej chcú čo najskôr zbaviť.

Bolesť má však veľmi dôležitú funkciu. Ide o varovný signál vysielaný telom. Ak bolesť prichádza opakovane po dlhší čas, telo pravdepodobne upozorňuje na ochorenie alebo psychickú záťaž. Bolesť sa objavuje, ak fyzikálne, teplotné, chemické alebo elektrické impulzy prekročia určitý prah – inými slovami, ak dochádza k určitému poškodeniu tela. Toto poškodenie je potom práve príčinou bolesti.

Odkiaľ bolesť pochádza?

Tzv. senzory bolesti nachádzajúce sa vo všetkých tkanivách, rovnako tak v koži a vo všetkých orgánoch sú aktivované nervovými mediátormi bolesti, ktoré cez dlhé nervové trakty posielajú informácie do miechy, ktorá plní funkciu „ústredne“. Každý, kto sa popáli na horúcej platni šporáka, reflexívne stiahne ruku späť a až potom začne vnímať bolesť. Miecha prenáša signál bolesti do mozgu, kde je spracovaný v rôznych centrách. Tento impulz je vnímaný ako bolesť až potom ako dôjde do talamu, čo je veľká časť medzimozgu. Limbický systém, oblasť mozgu, ktorá ako prvá spracováva zmyslové vnemy, vyhodnotí bolesť emocionálne. Mozgová kôra identifikuje miesto bolesti a vyhodnotí jej intenzitu. Podľa výsledku môžu tieto spracovávacie postupy uviesť do činnosti inhibítory bolesti. Mozog potom odosiela impulzy späť do miesta ich pôvodu.

Produkty Voltaren

Voltaren EmulgelVoltaren Emulgel

Nesteroidný protizápalový voľnopredajný liek na vonkajšie použitie. Voltaren Emulgel je účinný pri liečbe bolesti a zápalov pohybového aparátu.

Viac informácií

Sprievodca bolesťou

Sprievodca bolesťouObjavte RADOSŤ Z POHYBU

Vyskúšajte náš jednoduchý interaktívny nástroj, ktorý vám pomôže nájsť tie najlepšie cvičenia, liečebné postupy a tipy vhodné práve pre vás.

Viac informácií

Produkty Voltaren

Produkty VoltarenVoltaren - vráti radosť z pohybu

Voľnopredajné lieky registrované pod značkou Voltaren ponúkajú rôzne formy riešenia pri liečbe bolesti pohybového aparátu.

Viac informácií

©2017 skupina spoločností GSK alebo poskytovateľ príslušnej licencie.